Huis » Moraal » Een kopie van About “Ik imiteer de metgezellen”

Een kopie van About “Ik imiteer de metgezellen”

Een kopie van About “Ik imiteer de metgezellen”

 

Ongetwijfeld, dat de vrienden de aardigste en meest nobele generatie zijn.

Dit is gebaseerd op het getuigenis van Allah en Zijn Boodschapper. Veel verzen en hadiths prijzen ze, zowel globaal als in detail. Zo ja, wat is dan de betekenis van onze bewondering voor hen??!

Wat betreft hun positie en prioriteiten in de islam, dan is het zeer subliem en heerlijk, zoals mooie verhalen die nooit meer keer op keer zullen worden opgeslokt. Als we het over wetenschap hebben, dan zijn het de koningen. als we liefdadigheid bespreken, dan zijn ze de koningin.

als we da'wah praten, dan zijn ze hun helden. als je opoffering en jihad in twijfel wilt trekken, dan zijn zij de commandanten.

als je moraliteit wilt leren, dan zijn ze onze beste rolmodellen na de profeet willallaahu 'alayhi wasallam.

Dit is niet alles wat blijkt, maar hun prioriteiten en privileges in de islam. daarom is het juist als ons wordt verteld ze te imiteren, in hun voetsporen treden, en loof en bid altijd met vriendelijkheid voor hen. Zoals Allah en Zijn Boodschapper tevreden met hen zijn geweest.
En nog belangrijker, wat door moslims veel wordt verlaten en vergeten, dat wil zeggen dat we imiteren wat wordt begrepen, geloofde, beoefend en gepredikt door de nobele metgezellen van de profeet. Waar hun beoefening naastenliefde is, evenals een fotokopie van de Profeet sallAllahu ‘alayhi wasallam tevredengesteld door Allah. Dus de meest ware manier van religie is de manier van vrienden, dat is het midden tussen de ifroths (overdreven) en tafrith (kleineren), een rechtvaardige weg en een weg die in overeenstemming is met de wil van Allah en Zijn Boodschapper.

Als iemand het zegt, zijn het niet ook mannen of mensen die fout en gelijk kunnen hebben, dan zeggen we ja, maar niet hetzelfde als wij. Omdat God zoveel voordelen en voorrechten aan zo velen heeft gegeven, zoals we hieronder gedeeltelijk zullen vermelden, met getuigenis en syadahah van onze vertrouwde geleerden, laten we nu samen kijken:

1. Van Hudzaifah bin Al Yaman - moge Allah tevreden met hem zijn- hij zei: “Volg onze wandelingen (vrienden), want als je ons volgt, ga je ongetwijfeld door (mooi zo) dat is heel veel en als jullie anders zijn dan wij, u zult zeker verdwaald raken in een verre dwaling.” (Al-Bida ', Karya Ibnu Wadh-Dhah: 44).

2. Imam Ahmad - Moge Allah hem genadig zijn- zei : “Als je iemand de metgezellen van de profeet lelijk ziet noemen, beschuldig hem dan van zijn islam”. (Syarh Usul ‘Itiqad Ahli Sunnah wal Jamah door Al-Lalakai, 7/1252).

3. Van Al Auza'i - Moge Allah hem genadig zijn- hij zei: “Kennis is wat komt van de metgezellen van de profeet Mohammed shalallahu ‘alayhi wasallam en wat niet afkomstig is van een van hen, dan is het geen wetenschap”. (Jami’ Bayan Ilmu: 1/769).

4. Van Ibrahim an-Nakh'i - Moge Allah hem genadig zijn- hij zei: “Stel dat het van de vrienden naar mij was gekomen, dat ze een stuk spijkers niet overdrijven bij het wassen van de wudlu-ledematen, ik zal in het minst niet overdrijven”.(Syarh wal Ibadah: 161).

5. Van Sya'by - Moge Allah hem genadig zijn- hij zei: “Wat ze van vrienden vertellen, nemen vervolgens en wat ze zeggen uit andere meningen dan zij (vrienden), urineer dan op die mening”. (Hilyatul Auliya: 4/319).

6. Van Salih bin Kaisan - Moge Allah hem genadig zijn- hij zei: “Op een keer kwam ik bij Zuhri om kennis te zoeken, hij zei: Ik zal de hele soenna opschrijven, zowel dat wat van de profeet kwam als dat wat van de metgezellen kwam, omdat het in feite sunnah is. Toen zei ik: Ik zal het niet schrijven, omdat het geen sunnah is. Toen zei Salih bin Kaisan: “Zo succesvolle zuhri, omdat hij heeft geschreven (beste vriend wetenschap), terwijl ik heb verspild omdat ik het niet heb geschreven”. (Jami Bayan Ilmu: 1/773).

7. Van Ubaid bin Muhammad al-Warraq - Moge Allah hem genadig zijn-, hij zei: Hoorde ik de harits van Bisyr bin Al zeggen :”De sterkste oefening in mij is om de metgezellen van de profeet lief te hebben shalallahu 'alayhi wasallam“. (Hilyatul Auliya: 3: 16).

8. Van Hasan Al-Bashry - Moge God hem genadig zijn-, hij zei: “Ken de deugden van de muhajirin en volg hun leiding en blijf weg van wat mensen in hun religie verzinnen, want het ergste is inderdaad verzonnen”. (Az-Zuhud : 273).

9. Ahmad bin Hambal - Moge Allah hem genadig zijn- zei: “Al-Ittiba’ dat wil zeggen, iemand volgt wat van de profeet komt shallahu 'alayhi wasalam en zijn vrienden, wat daarna komt na tabi'in is de keuze”. (Abu Dawud fi Masailil Imam Ahmad: 276).

10. Doet’ bin Nafi’ - Moge God hem genadig zijn- zei: “Muawiyah bin Abi Sufyan is de sluier van de metgezellen van de profeet, wanneer iemand deze sluier opent, toen durfde hij te onthullen wat erachter zat”. (Datum van Ibn Asakir 59/209).

11. Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari - Moge Allah hem genadig zijn- zei: ”Abu usamah hamad bin usamah heeft het ons verteld, hij zei: ”Ik heb het horen vragen : ”Wie is de belangrijkste Mu'awiyah of Umar bin Abdul Aziz”? hij antwoorde: ”metgezel van de profeet Sallallaahu'alaihi wa sallam met niemand te vergelijken.” (Asy Syari'ah, door Al Ajurri, Ding : 165).

12. Al Auza'i - Moge Allah hem genadig zijn- zei : ”Je moet in de voetsporen treden van de Salaf, zelfs als mensen je afwijzen en wegblijven van menselijke meningen, zelfs als zijn woorden je gefascineerd maken. Omdat de zaak in feite duidelijk is terwijl u op het rechte pad bent”. (Siyar A'laam An-Nubala, 7/120).

Moge Allah geboorte en innerlijke kracht en gemak schenken in deze tijd vol laster, goede laster, kracht, positie, en anderen. vooral de laster van fanatisme, geschillen en verdeeldheid van de ummah, om het pad van de nobele metgezellen te volgen, in alle aanbidding, zodat onze daden werkelijk daden worden die door Allah worden aanvaard en door Allah en Zijn Boodschapper worden behaagd.

Ja Allah, Inderdaad, we houden van en koesteren de metgezellen van Uw Boodschapper allemaal zonder uitzondering zoals U ze hebt behaagd, maak ons ​​dus bij hen, zelfs als ze geen goede daden kunnen doen zoals hun daden. Amiin

[ Deze vertaling is uit het boek gehaald “Mawa'idz Ash-Shahabah”, karya Umar bin Abdullah Al Muqbil, boek “Min Akhbar As-Salaf As-Shalih”, brak Abu Yahya Zakariya Gulam Qadir, boek “Hayat As-Salaf Baina Al-Qauli Wa al-Amal”, karya Ahmad bin Nashir At-Thayar, boek “Mausu'ah Al Akhlaq”, het werk van het wetenschappelijke team van Ad-Duror As-Saniyah, boek “Adab Ad-Din wa Dunya”, door Ali bin Muhammad Al-Mawardy, met extra voorwoord en afsluiting ].

✒ Tolken
Ustadz Hamidin As-Sidawy, Abu Harits |, Lc.
Islamitisch centrum, Mekka al-mukarramah
( 21/05/1442 H. )

__⁣⁣_⁣ _______________________________________________

Multaqa Duat Indonesië - MDI

( Da'i Salafy Da'wah Preaching Forum, Ahlu Sunnah wal Jama'ah Se-Indonesië )

🌏 Web: https://multaqaduat.com
📹 Youtube: http://bit.ly/multaqaduat
📺 Instagram: http://bit.ly/igmultaqaduat
📠 Telegram: https://t.me/multaqaduat
🎙️ Twitter: http://bit.ly/twittermultaqaduat
📱 Facebook: www.fb.com/multaqaduat⁣⁣⁣⁣⁣
📱 Facebook: www.facebook.com/groups/384944829178650/?ref = delen
✉️ E-mail : TeamMediaMDI2020@gmail.com
☎️ Admin MDI: wa.me/6282297975253⁣⁣

Hopelijk istiqamah en hopelijk is dit programma de deur voor Hasanat, Barokah en Jariyah voor ons allemaal. Amiiin

Jazakallah khair ala TA’AWUN

📦 Infaq Donatie voor het cadreisatieprogramma, Da’i Pedalaman, De mensheid, Prediking, Media:

🔹 Bank Mandiri Syariah, Geen Rek 711-615-0578 (bankcode: 451), Namens: Multaqa Du’at

Bevestig de overdracht via Whatsapp / sms in formaat:

Nama_Alamat_Nominal_Kaderisasi Da'i

Voorbeeld:

Ahmad_Medan_Rp. 2.000.000_ Da'i cadre

Verzenden naar nummer:

📱 082297975253

paragraaf. Amrullah Akadhinta (MDI Penningmeester)

Over Abu Syifa

Controleer ook

DE WET OM EEN GEBED TE DRAGEN MET DE KA'BAH

Gemeentelijke gebeden in de moskee tijdens deze pandemie mogen redenen aannemen om de verspreiding van het virus te voorkomen. …

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *