Huis » artikelen » Salaf Reflections on the Priority of Science, Amal & Ulama (8)

Salaf Reflections on the Priority of Science, Amal & Ulama (8)

Salaf Reflections on the Priority of Science, Amal & Ulama (8)

JAls we de deugden van wetenschap bespreken, oefen het en predik het, dan is het als een pan met parels uit de onuitputtelijke oceaan, het is als een stromende rivier die nooit wordt afgesneden en het is alsof het de adem is die alle wezens nodig hebben, waar wetenschap de bron is van beschaving en de glorie van elk volk met zijn generatie.

Er is niemand op deze wereld die genoeg kennis heeft, omdat wetenschap ook een bron van succes is, geluk en veiligheid van een persoon in deze wereld en in het hiernamaals.

Wat betreft liefdadigheid, dan is het de vrucht van kennis. We begroeten vaak het gezegde dat klinkt, kennis zonder naastenliefde is als een vruchteloze boom.

Voor Allah, ontken dit niet, maar iemand die arrogant of gek is. Omdat hij zoiets helder als de zon op klaarlichte dag had afgewezen, zowel intellectueel als de Sharia.

Daarom volgt een persoon die deskundig is, maar zonder haar naastenliefde, God heeft ze vergeleken met de Joden. Als mensen die goede daden verrichten maar zonder kennis op basis van kennis, God heeft ze vergeleken met christenen.

Evenzo de geleerden, hun wonder is zeer zeldzaam en buitengewoon. Als Allah en Zijn Boodschapper hen hadden geprezen in vele heilige verzen en nobele hadiths, dan is dat genoeg als hun prioriteit en als de beweger voor ons om hun pad te imiteren en te volgen, respecteer en verheerlijk hen op een manier die in overeenstemming is met de Sharia, zonder hen verbaal of in daad te kwetsen of te kleineren.

De conclusie is dat alle goedheid en redding in deze wereld en het hiernamaals -als we erover nadenken en nadenken-, dan is de bron AL-ILMU (religieuze wetenschap), natuurlijk, indien vergezeld van goede daden en oprechtheid, hoop alleen op het plezier en het gezicht van God, zoals alle bronnen van lelijkheid en kwelling zijn AL-JAHIL (dom) met religieuze kennis.

Daarom, hier laten we de reflectie zien van salafgeleerden over de prioriteit van kennis, goed doel, ulama, in de hoop dat we dit op onszelf kunnen oefenen, onze nakomelingen en ook anderen, zodat we persoonlijke orde kunnen realiseren, gezinnen en gemeenschappen en naties die God behagen. omdat het is gebaseerd op correcte wetenschap, oprechte daden en respect voor de geleerden van de moslims :

1. Muhammad bin Sirin - Moge Allah hem genadig zijn- zei: “In feite is deze wetenschap religie, kijk dan waar je het naartoe hebt gebracht.” (Hilyatul Auliya: 2/278).

2. Az-Zuhry - Moge Allah hem genadig zijn- zei: “God wordt niet aanbeden met iets belangrijkers dan kennis.” (Hilyatul Auliya: 3/365).

3. Imam Syafi'i - Moge Allah hem genadig zijn- zei: “Het lezen van een hadith is beter dan sunnah-gebeden.” (Druk op 'Alam An-Nubala': 10/23).

4. Mu'tamir bin Sulaiman van zijn vader - Moge Allah hen beiden zegenen- , hij zei: “Een van hen zei tegen de raad abi, terwijl ze nog steeds fiqh en sunnah studeren: stel dat je een brief leest, zeker belangrijker, dan zei hij: “Ik denk niet dat het lezen van één brief belangrijker is dan waar we aan werken.” (Hilyatul Auliya: 3/112).

5. Gevraagd aan Atha bin Abi Rabah - Moge Allah hem genadig zijn- : “Het belangrijkste wordt aan een dienaar gegeven? Toen antwoordde hij : “weten over God, namelijk door religie te bestuderen.” (Hilyatul Auliya: 3/315).

6. Umar bin Abdil Aziz - Moge Allah hem genadig zijn- zei: “Wie liefdadigheid doet zonder medeweten, dan zal wat het breekt meer zijn dan wat het repareert.” (Jami’ Bayan Al-Ilmy: 1/131).

7. Hasan Al-Bashry - Moge God hem genadig zijn- zei: ”Een deur (hoofdstuk) vanuit de wetenschap dat ik het bestudeer, is dat ik meer leuk vind dan de wereld en alles erin.” (Hilyatul Auliya 6/271).

8. Az-Zuhry - Moge Allah hem genadig zijn- zei : ”Het leren van de soenna is belangrijker dan honderd jaar aanbidden.” (Al-Amal karya Asy-Syajari, 1/66).

9. Al-Hakam bin Utaibah - Moge Allah hem genadig zijn- zei : ”Inderdaad, de persoon die een deur eist van kennis, beoefent het, vandaar voor hem de goedheid van de wereld. Als de wereld maar van hem was, dan zal hij het afwijzen voor het hiernamaals.” (Al-Amali 1/63).

10. Abdurrahman bin Al-Mahdi - Moge Allah hem genadig zijn- zei : ”Een mens heeft meer kennis nodig dan eten en drinken.” (Hilyatul Auliya 4/9).

11. Yahya bin Abi Katsir - Moge Allah hem genadig zijn- zei : ”Het bestuderen van fiqh en de koran is een gebed.” (Hilyatul Auliya 3/67).

12. Imam Syafi'i - Moge Allah hem genadig zijn- zei: “Op sommige avonden kennis nastreven, hou ik er meer van dan hem aan te zetten.” (Jami’ Bayan Al-Ilmy: 1/117).

13. Hij zei ook: “Ik ken niet de minste aanbidding die belangrijker is dan mensen die kennis onderwijzen.” (Jami’ Bayan Al-Ilmy: 1/124).

14. Van Ibn Mas'ud - moge Allah tevreden met hem zijn-, hij zei: “Bestudeer jezelf en als je het al weet, oefen dan.” (Jami’ Bayan Al-Ilmy)

15. Van Salim Al-Murry - Moge Allah boos op hem zijn- zei: ”Hoorde ik hudzaifah zeggen: “In overeenstemming met het kennisniveau ,men zal de vrees voor God voelen.” (Al-Mushannaf: 7/139).

16. Van Abi Darda - Moge God hem genadig zijn- hij zei: “Je zult pas een vroom persoon zijn als je een goed geïnformeerd persoon wordt en je zult geen goed persoon zijn totdat je goede daden verricht met kennis.” (Jami Bayan Al-Ilmi : 1/698).

17. Van Ibn Mas'ud - Moge Allah tevreden met hem zijn- hij zei: “In feite zijn alle mensen goed in praten, iedereen wiens spraak in overeenstemming is met zijn daden, dan is dat het deel dat hij krijgt. En wie zijn spraak ook tegenspreekt zijn daden, dan heeft hij in feite zichzelf in diskrediet gebracht.” (Jami’ Bayan Al-Ilmi : 1/696).

18. Van Sufyan Al-Tsaury - Moge God hem genadig zijn- hij zei: “Geen enkele hadith van Rasulullah kwam naar me toe, tenzij ik het ook maar één keer heb beoefend.” (Siyar ‘Alam An-Nubala : 7/242).

19. Ibn Munkadir - Moge Allah hem genadig zijn- zei: “Kennis zal verbinden met liefdadigheid, als hij wil oefenen, zo niet, dan zal de wetenschap vertrekken.” (Iqtidha Al-Ilmi Al-Amal, Ding : 35).

20. Malik bin Dinar - Moge God hem genadig zijn- zei: “Degene die de kennis krijgt die hij niet beoefent, dan krijgt het geen bruikbare kennis.” (Adab Dunya wa Din, Ding : 70).

21. Ik heb geen hadith geschreven, maar ik heb het geoefend, totdat er een hadith naar me toe kwam die de profeet sallAllahu 'alayhi wasallam tot een kom maakte en Abu Thaibah een dinar gaf, dus ik bedekte het en ik gaf de cupping-man één dinar.” (Siyar ‘Alam An-Nubala’ : 11/296).

22. Van ‘Amr bin Qais Al-Mulai - Moge Allah hem genadig zijn- hij zei: “Als je iets van goedheid hoort, doe het dan, ook al ben je maar één keer zeker de dader.” (Az-Zuhdu li Ahmad : 326).

23. Van Malik bin Dinar - Moge God hem genadig zijn- hij zei: “Wanneer men kennis zoekt om het in praktijk te brengen, dan zal zijn kennis hem vermaken en wanneer iemand kennis zoekt voor iets anders dan naastenliefde, dan zal kennis hem arrogantie geven”. (Raudhatul 'Je begint, Ding : 35).

24. Van Malik bin Dinar - Moge God hem genadig zijn- hij zei: “Inderdaad, een ‘alim wanneer hij zijn kennis niet beoefent, zal zijn advies uit het hart ontsnappen, zoals het ontsnappen van regenwater uit gladde rotsen”. (Hilyatul Auliya : 6/288).

25. Van Habib bin Ubaid - Moge Allah hem genadig zijn- hij zei: “zoek kennis en begrijp het en maak er gebruik van en zoek geen kennis om jezelf ermee te verfraaien, omdat het in feite bang is dat als je ouder wordt, je zult merken dat sommige mensen zichzelf mooier maken met kennis zoals iemand zichzelf mooier maakt met hun kleding (zonder oefening). (Hilyatul Auliya’ : 6/102).

26. Van Sufyan bin Uyainah - Moge Allah hem genadig zijn- hij zei: “Het is niet zo dat een vrome persoon iemand is die alleen goed en slecht kent, maar wat wordt bedoeld met de vrome is de persoon die de waarheid kent, dan volgt en kent hij de lelijkheid, dan blijft hij weg”. (Hilyatul Auliya’ : 7/274).

27. Van Abi ‘Asim - moge Allah hem genadig zijn - zei hij: “Wie de hadith zoekt, heeft inderdaad het allerhoogste gezocht, dan moet hij de beste persoon zijn”. (Siyar ‘Alam an-Nubala: 9/483).

28. Van Sufyan aal-Tsaury - Moge Allah hem genadig zijn-, hij zei: “Versier kennis (met liefdadigheid) en versier jezelf niet met kennis”. (Jami’ Bayan Al-Ilmi : 1/665).

29. Dari Hasan Al-Bashry, - Moge God hem genadig zijn – hij zei: “Dat overtreft de mens zo snel mogelijk om hen in liefdadigheid te overtreffen”. (Jami’ Bayan Al-Ilmi : 1/706).

30. Van Imam Malik - Moge Allah hem genadig zijn – hij zei: “Iedereen die kennis zoekt, is verplicht een nederige houding aan te nemen, kalmte en angst (aan Allah)”. (Jami’ Bayan Al-Ilmi : 1/710).

31. Van Ibrahim bin Ismail - Moge Allah hem genadig zijn- hij zei: “Wij solliciteren voor gemak (aan Allah) hadith uit het hoofd leren door het te beoefenen”. (Aqtidha Al-Ilmi al-Amal, Ding : 149).

32. Van Auza'i - Moge God hem genadig zijn – hij zei: “Wanneer Allah de lelijkheid van een volk wil, dan zal Allah de deur van het debat over hen openen en hen uit liefdadigheid verwerpen”. (Iqtidha’ Al-Ilmi Al-Amal, Ding: 122).

33. Van Wahab Al-Makky - Moge Allah hem genadig zijn- zei: Dat een jonge man vragen heeft gesteld aan ummu darda, vroeg ummu darda: heb je alles geoefend wat je vroeg?? De jonge man antwoordde: niet, zei ummu darda: voeg niets toe aan Allah's argument over jou!.” (Az-Zuhdu karya Imam Ahmad, Ding : 219).

34. Van Abi Tsaur - Moge God hem genadig zijn- hij zei: Hoorde ik imam Shafi'i zeggen: “Het is passend voor een faqih om de grond op zijn hoofd te leggen als bewijs van nederigheid en dankbaarheid jegens Allah.” (Siyar ‘Alam An-Nubala : 10/53).

35. Abu Qilabah - Moge Allah hem genadig zijn – zei: “De geestelijke is als een ster, het zijn priesters die door hem worden geleid. Wanneer ze verloren zijn, zal de mens omkomen en wanneer ze vertrekken zal de mens verloren gaan.” (Hilyatul Auliya’ : 2/283).

36. Hilal bin Khabab - Moge God hem genadig zijn- zei, Vroeg ik, zei bin jubair: “Wat is het teken van menselijke vernietiging? Toen antwoordde hij: dat wil zeggen, wanneer hij gaat of zijn geleerden omkomt”. (Hilyatul Auliya’ : 4/276).

37. Hasan Al-Bashry - Moge God hem genadig zijn – zei: ”De dood van een ‘alim’ is een breuk in de islam, niets verhindert iets zolang er een verandering van dag en nacht is”. (De- Zuhud 262).

38. Abu Qilabah - Moge Allah hem genadig zijn – zei: “De gelijkenis van de geleerden op aarde is als de sterren aan de hemel, wie het verlaat zal verdwalen en wie eruit verdwijnt, zal in de war raken”. (Al-Qaul Al-Farid : 6/19).

39. Hasan Al-Bashry - Moge God hem genadig zijn – zei: “Als de geleerden er niet waren geweest, zouden mensen als dieren zijn”. (Mukhtashar Minhajul Qasidin, Ding: 24).

40. Hasan Al-Bashry - Moge God hem genadig zijn – zei: “Inderdaad, wanneer deze laster is gekomen, zal elke geleerde bekend zijn en wanneer hij is verdwenen, zal hij bekend zijn bij elke onwetende persoon.”. (Athabaqat door Ibn Saed : 7/166).

41. Malik bin Anas - Moge Allah hem genadig zijn - zei, dat zei ibnu: “In het verleden bestudeerden mensen manieren of ethiek, net zoals ze wetenschap studeerden. Het zei ook: “Ooit stuurde Ibn Sirin iemand om aandacht te schenken aan het gedrag en de toestand van Qasim bin Muhammad”. (Jami al-Khatib : 1/79).

42. Van Abdurrahman bin Habib zei hij: Ik hoorde een ontkenning’ bin jubair zei tegen Ali bin Husain: “Moge God u vergeven, je bent de belangrijkste mens en hun leider, waarom ga je op het feest van deze jongen zitten, namelijk zaid bin aslam? Toen antwoordde hij: “geschikt om kennis te volgen, waar deze zich ook bevindt”. (Hilyatul Auliya’ : 3/137).

43. Van Abi Salamah van Ibn Abbas - Moge Allah hem genadig zijn-, zei: Inderdaad (Er was eens) hij houdt het kameel touw vast, zaid bin tsabit, zei Zaid bin Tsabit tegen hem:

“Weg ermee, o zoon van Rasulullah's oom shallahu 'alayhi wasallahm, zei Ibn Abbas: “Zo wordt ons geboden om onze figuren en geleerden te behandelen”. (Al-Mustadrak : 3/478).

De laatste, Het zou leuk zijn als we nadenken over de onderstaande parelwoorden.

“Iedereen die gelukkig en veilig wil zijn in de wereld, dan moet het met de wetenschap zijn.”

“Degene die gelukkig en veilig wil zijn in het hiernamaals, dan moet het met de wetenschap zijn.”

“Degene die gelukkig en veilig wil zijn in deze wereld en het hiernamaals, dan moet het met de wetenschap zijn.”

“Ja Allah, Maak ons, zowel onze familie als onze nakomelingen van mensen die van wetenschap houden, kennis oefenen en de geleerden verheerlijken
die boven Uw wet staat.”

📚 [ Deze vertaling is uit het boek gehaald “Mawa'izh Ash-Shahabah”, karya Umar bin Abdullah Al-Muqbil, boek “Min Akhbar As-Salaf As-shalih”, brak Abu Yahya Zakariya Gulam Qadir, boek “Hayat As-Salaf Baina Al-Qauli Wa al-Amal”, karya Ahmad bin Nashir At-Thayar, boek “Mausu'ah Al-Akhlaq”, het werk van het wetenschappelijke team van Ad-Duror As-Saniyah, boek “Adab Ad-Din wa Dunya”, door Ali bin Muhammad Al-Mawardy, met extra muqaoddimah en dekking ]

Vertaling :
Ustadz Hamidin As-Sidawy, Abu Harits |, Lc.
Islamitisch centrum, Mekka al-mukarramah
( 28/05/1442 H. )

__⁣⁣_⁣ _______________________________________________

Multaqa Duat Indonesië - MDI

( Da'i Salafy Da'wah Preaching Forum, Ahlu Sunnah wal Jama'ah Se-Indonesië )

🌏 Web: https://multaqaduat.com
📹 Youtube: http://bit.ly/multaqaduat
📺 Instagram: http://bit.ly/igmultaqaduat
📠 Telegram: https://t.me/multaqaduat
🎙️ Twitter: http://bit.ly/twittermultaqaduat
📱 Facebook: https://web.facebook.com/multaqa2020
📱 Facebook: https://web.facebook.com/groups/384944829178650
✉️ E-mail : TeamMediaMDI2020@gmail.com
☎️ Beheerder MDI: wa.me/6282297975253⁣⁣

Hopelijk istiqamah en hopelijk is dit programma de deur voor Hasanat, Barokah en Jariyah voor ons allemaal. Amiiin

Jazakallah khair ala TA’AWUN

📦 Infaq Donatie voor het cadreisatieprogramma, Da’i Pedalaman, De mensheid, Prediking, Media:

🔹 Bank Mandiri Syariah, Geen Rek 711-615-0578 (bankcode: 451), Namens: Multaqa Du’at

Bevestig de overdracht via Whatsapp / sms in formaat:

Nama_Alamat_Nominal_Kaderisasi Da'i

Voorbeeld:

Ahmad_Medan_Rp. 2.000.000_ Da'i cadre

Verzenden naar nummer:

📱 082297975253

paragraaf. Amrullah Akadhinta (MDI Penningmeester)

Gebruikersbeoordeling: 4.56 ( 1 stemmen)

Over Abu Syifa

Controleer ook

Verlies van Ukhuwah op de weg van Allah

Hilangnya Ukhuwah di Jalan Allah Mutiara Nasehat Para Ulama Salaf Ukhuwah di jalan Allah

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *