Beranda » Artikel » STUDI HADITS YANG DINILAI PALSU (8)

STUDI HADITS YANG DINILAI PALSU (8)

🔰 STUDI HADITS YANG DINILAI PALSU (8)

OLEH IMAM MUHAMMAD NASIRUDDIN AL ALBANI DALAM SUNAN AL-ARBA’AH
(Rahimahullah)

💠 At-Tirmidzi –semoga Allah merahmatinya- berkata : (No : 2505).

📘 Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid Ar-Razi, telah meceritakan kepada kami Muhammad bin Mu’allah, Telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Khaitsamah, dari Abi Dawud, dari Abdillah bin Sikhbarah, dari Sikhbarah, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia bersabda :

“Barangsiapa yang menuntut ilmu maka akan menjadi kaffarah baginya terhadap apa yang lalu”

Syeikh Al-Albany –semoga Allah meridhainya- berkata dalam “Dhaif al-Jami” (5698) : “hadits ini palsu“.

Dikeluarkan dalam “Al misyka” (221), dikeluarkan dalam “At-targhib” (1/55).

Beliau juga berkata dalam “Al-Misykah“, tentang perawi yang bernama Abi Dawub : ia adalah pendusta. Ia adalah Abu Dawud al-‘Amasy, bernama Nufai’an. Sedangkan Sikhbarah diperselisihkan kedudukanya sebagai bahabat. Sebagaimana dikatakan oleh al-Mundziri dalam “At-Targhib.

📚 (Terjemah dari kitab Ahadits As-Sunan Al arba'ah Al maudhu'ah, Hal : 20-21
Penyusun, Syeikh Muhammad Syuman Ar-Ramly)
✒ Alih Bahasa : Ustadz Abu Harits Hamidin As-Sidawy (122/03/1442 H)
User Rating: 5 ( 1 votes)

Tentang Abu Syifa

Periksa Juga

CERMINAN SALAF TENTANG SHALAT

CERMINAN SALAF TENTANG SHALAT   Sedih terasa hati ini, jika kita menyaksikan keadaan kaum muslimin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *